Jeg arbeider over hele landet, og avtaler konsultasjon med tolkning på ditt bosted hvis mulig, 

eller   i egne lokaler i Bodøsjøveien 5,  8070 Bodø     NB.Tolkningene utføres ikke på data.