REAL-TIME 2005
online Global Art Annual
30.06.05  -  30.06.06

 

Dear Ivar Dillan


Congratulation for the Honorable Award!

Diploma of Excellence is included as an attachment; you can view,

download, and print the .JPG or .PDF file  from this attachment.

We are pleased to inform you of the announcement of winners of

ARTOTEQUE’s REAL-TIME the firts online global art annual  30.06.2005 – 30.06.2006,

held on 24 February 2006 London. 185 artists sellected from

568 artists from 87 countries entered 750 works in the 1st edition of the competition.

The REAL-TIME prizes of 2005 /2006 go to 69 artists from 23 countries: 

Yugoslavia (1), USA (28), UK (1), Switzerland (1), Sweden (1), Spain (1), Portugal (1),

 Norway (3), Mexico (1), Japan (1), Jamaica (1), Italy (2), Israel (2), Germany (2), Finland (6),

Croatia (2), Chile (1), Canada (2), Bulgaria (1), Brazil (2), Austria (1), Australia (4), Argentina (2).
 

We congratulate all the artists.Check the winning artists at the link http://www.artoteque.com/realtime.htm


Marta Maria Dimitrescu
Fine artist, curator

ARTOTEQUE.COM
15 Manchester Court
London E16 3GZ (UK)
www.Artoteque.com

 

 

 

Fabulerende samfunnsengasjement

Hentet KunsTromSiden av Irene Snarby

Ivar Dillan

Ivar Dillan griper fatt i mennesket og vår livsverden.

Han er fabulerende og elegant- samtidig som han er politisk og satirisk.

I Tromsø Kunstforening kan vi frem til 20.05.01 se malerier og tegninger av denne kunstneren

som debuterte på Nordnorsken i 1969- og som siden har markert seg både som tegner og maler

                                                            

 

 

 

 

 

 
 


Dillan regnes som en sterkt profilert kunstner i det nordnorske kunstlivet.
 

Intendant Per Kvist skriver om han i Kunstforeningens vårprogram: "

Samfunnsengasjementet kommer kanskje mest eksplisitt til uttrykk i hans tegninger,

som noe konkret- eller om en vil - litterært beskrivende,

men også i hans maleriske produksjon er fornemmelsen av noe ytre,

av en reell erfaring tilstedeværende- om enn i en noe mer abstrahert form."

 

 

 

INSTALLASJON "MADONNA" BODØ KUNSTFORENING 1995

 

TRASH-SKULPTUR M.M.  HARSTAD (FINN) 1999

 

 

 

KUNST ?  

Vårt univers, et av kanskje uendelig mange, består av krefter med en ufattelig spredning.

I en like ufattelig smal stripe, gir bestemte forutsetninger,

noen av disse kreftene, evnen til å skape liv, så marginalt ,at livet selv blir sin egen skaper;

alltid allestedsnærværende, og oppstående når forutsetningene er tilstede.

Vår oppfatning av liv, avhenger av vår begrensede tilgang på dimensjoner.

Oppfatningen av vår egen tilstedeværelse i universet, har hatt en mikroskopisk utvikling

i forhold til altet, mens vår subjektive oppfatning fra jorden som ”pannekake”,

 til dagens nivå, har vært enorm.

I vår smale livsstripe, finnes en enda smalere ”stripe” av skapende krefter, kunst,

som igjen begrenses av dimensjonene den oppleves igjennom.

Etter min oppfatning, den samme energi som alt består av, like marginal som all filosofi eller tro.

Fordi kunst består av den samme altomfattende kraft, er opplevelsen av den,

en opphøyet rus, en åndelighet, en orgasme, som berører selve meningen med livet.

IVAR DILLAN

 

   

 

 

                                                              Tilbake